Skip to main content
share Share
favorite Favorite

11
RESULTS

COLLECTION
TOPIC atoz
ebu davud 7
hadis 5
sunen 4
buhari pdf 3
ebu davud pdf 3
pdf hadis kitapları 3
tirmizi 3
ibn mace 2
muvatta 2
müslim pdf 2
"hadis sahihtir" der. Bkz. Sahih-i Ebi Dâvud (1/284) "Allahım! Senin kolay kıldığından başka kolay yoktur. Eğer sen dilersen zoru kolay kılarsın." İbn-i Hibban 1
(1/534). "Allahım! Dünya ve âhirette senden af ve âfiyet dilerim.Allahım! Dinim 1
(5/172). Yayınladığım tüm yayınlar Allah için vakıftır 1
(h.351) "Yüzümü 1
2 1
20 Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Sizden kim bir münker görürse onu eliyle değiştirsin! Eğer ona gücü yetmezse diliyle onu değiştirsin! Eğer ona da gücü yetmezse kalbiyle değiştirsin! Bu ise imanın en zayıfıdır!” Müslim 49/78 Huzeyfe bin el-Yeman (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Nefsim elinde olan Allah’a yemin ederim ki 1
3 Allah-u Teâlâ başka bir ayette de şöyle buyuruyor: “Ey iman edenler! Allah’tan korkun! Herkes yarın için ne hazırladığına bir baksın! Allah’tan korkun! Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah’ı unuttukları için 1
ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN 1
Ahmed (5/42) Elbâni 1
Akide 1
Albânî Sahihu’l-Cami 5837 İşte bu Ayetler ve Sahih Hadisler ışığında “GAYEMİZ” insanlara iyiliği emredip 1
Albânî Sahihu’l-Cami 7070 Selman (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Yaşayanların amelinden üç tanesi ölülerin lehine ecir olarak devam eder: 1) Arkasından kendisine dua eden salih bir nesil bırakan kimse. Onların duası o kimseye ecir olarak yazılır. 2) Faydası devamlı olan bir sadaka yapan kimse. Bu şahsın sadakası onun faydası devam ettiği müddetçe ölümünden sonra kendisine ecir olarak yazılmaya devam eder. 3) İlim öğreten kimsenin ecri de o ilimle amel edildiği sürece amel edenlerin ecrinden bir şey noksanlaşmaksızın o kimseye yazılmaya devam eder.” Tabarani Mucemu’l-Kebir 6181 1
Albânî Sahihu’l-Cami 8022 سُبْحاَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ Kardeşim oluşturduğum guruplara sizi eklemeye izin verir misiniz? Yayınladığım tüm yayınlar Allah için vakıftır 1
Albânî Sahihu’l-Cami 888 Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Kendi nefsini unutarak insanlara hayır öğreten âlimin örneği 1
Allah Kuran Quran sunnet hadis ilim nasihat takva peygamber 1
Allahım buyur!Hayrın hepsi 1
Allah’ın da kendilerini 1
Amelu'l-Yevmi ve'l-Leyle (h.54) 1
BEĞENİN 1
BUYURUN 1
Begavi 4154 1
Bkz. Sahih-i Süneni Tirmizi (3/152) 1
Bkz. Sahih-i İbn-i Mâce (2/332) "Allahım! Rahmetini umarım.Göz açıp kapayıncaya kadar -bile olsa- beni nefsime bırakma.Bütün işlerimi ıslah et.Senden başka hakkıyla ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur." Ebu Davud (4/324) 1
Buhari 1
Buhari 3065 1
BİR HAYRA SİZDE VESİLE OLUN 1
Ebu Davud 1
Elbâni 1
HAYRA VESİLE OLAN ONU YAPAN GİBİDİR Yayınladığım tüm yayınlar Allah için vakıftır 1
Harun Ebu Huseyin 1
Harun Yıldırım 1
Huseyin Ebu Emre 1
INSANLAR UYKUDA IKEN GECELERI NAMAZ KILINIZ KI CENNETE SELÂMETLE GIRESINIZ." (HADIS-I ŞERIF 1
Ibnu Mace 1
Muslim 1
MÜSNED-İ AHMED) "Allahım! Seni zikretmek 1
Müslim 2989/51 1
Nesai 1
Nesâi (3/53) 1
O'na ortak koşanlardan değilim. Namazım 1
PAYLAŞIN 1
SILA-İ RAHIM YAPINIZ 1
Sahih-i İbn-i Mâce (2/336) "Allah bize yeter! O ne güzel vekildir." Buhâri 1
Sünen-i İbn Mace PDF 1
Tirmizi 1
Tirmizi 2259 1
YEMEGI YEDIRINIZ 1
ahkam hadisleri 1
ahlâkın en güzeline erdir. Onun en güzeline ancak sen erdirirsin.Ahlâkın kötüsünden de beni uzaklaştır.Zirâ kötüsünden ancak sen uzaklaştırırsın.Buyur 1
arkamdan 1
ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından 1
ben size iyiliği emrederdim ancak onu kendim yapmazdım! Ben size kötülüğü yasaklardım ve onu kendim yapardım! diye karşılık verir.” Ahmed 21843 1
birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler müstesnadır.” Asr 1 1
bkz. Sahih-i Ebî Dâvud (3/959). Allahım!Senden 1
buhari 1
bundan da Allah’a sığınırız. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Kıyamet günü bir adam getirilir ve ateşin içine atılır! Ateşin içinde bağırsakları dışarıya dökülür. Bu sebeple o kimse bağırsaklarının etrafında eşeğin değirmen etrafında döndüğü gibi döner. Bunun üzerine ateş ahalisi onun etrafına toplanırlar ve: −Ey falan! Senin bu halin nedir? sana ne oldu? derler. Sen bize iyiliği emreder ve kötülüğü yasaklar değil miydin? derler. O kimse: −Evet 1
cehâlete düşmekten veya câhil bırakılmaktan sana sığınırım." Sünen sahipleri 1
cihad 1
darimi 1
dualar ve zikirler 1
dünyam 1
ebu 1
edeb 1
es-Sahih (Mevârid) (h.2427) ve İbn-i es-Sünnî 1
faydalı bir ilim 1
geniş kapsamlı hadis 1
gökleri ve yeri yaratana çevirdim ve ben 1
hadis arşivi 1
hadis külliyatı 1
hadisin hasen olduğunu söyler 1
hakka yönelerek 1
hanife 1
hayatım ve ölümüm 1
ibn mace pdf 1
ibni kesir 1
insan hüsrandadır! Ancak iman edip salih amel yapanlar 1
insanlar için çıkartılmış en hayırlı ümmetsiniz! İyiliği emreder 1
insanlara ilim öğretmemiz gerekir. Bununla beraber insanlara iyiliği emredip kötülüğü yasakladığımız halde kendimiz bunları yapmazsak aşağıdaki Sahih Hadisin muhatabı oluruz ki 1
insanları aydınlatmak için yanan kandil gibidir.” Tabarani Mucemu’l-Kebir 1681 1
islam 1
islam-tr 1
iyiliği emredip kötülüğü men eden bir topluluk olsun! İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” Âl-i İmran 104 Allah-u Teâlâ yine şöyle buyuruyor: “Siz 1
kudsi hadisler 1
kuran 1
kurbanım 1
kutub-u sitte 1
kötülükten men etmektir! Birde öldükten sonra amel defterimizin kapanmamasını istiyorsak 1
kötülüğü men edersiniz ve Allah’a iman edersiniz...” Âl-i İmran 110 Allah-u Teâlâ başka bir ayette şöyle buyuruyor: “Asra andolsun ki 1
morueqq 1
muradlarına erenlerin ta kendileridir.” Haşr 18 1
mübârek ve yücesin. Senden bağışlanma diler ve sana tevbe ederim." Müslim 1
müslim 1
müsned 1
nesai darimi 1
nesai pdf 1
nesei 1
pdf hadis 1
pdf hadisler 1
sahih 1
sana nisbet edilemez.Ben sana sığınır ve sana dönerim.Sen 1
sana şükretmek ve sana güzelce ibâdet etmekte bana yardım et."Ebu Dâvud (2/86) 1
sağımdan 1
senden başka hakkıyla ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur.Sen benim Rabbimsin ve ben de senin kulunum.Nefsime zulmettim.Bütün günahlarımı bağışla. Zirâ günahları ancak sen bağışlarsın.Beni 1
senin iki elindedir. Şer 1
solumdan ve üstümden (gelecek belâlara karşı) koru. Altımdan yere batırılarak helak edilmekten senin azametine sığınırım" Ebu Dâvud 1
sonra o azabı kaldırması için Allah’a dua edersiniz de size icabet olunmaz!..” Ahmed 5/388 1
sünen 1
sünen pdf 1
sünen-i ebu davud pdf 1
sünen-i tirmizi 1
süneni ibn mace 1
süneni ibn mace pdf 1
süneni tirmizi pdf 1
sünnet 1
taberi 1
temiz bir rızık ve Kabul olunan bir amel dilerim.İbn-i es-Sünnî 1
tirmizi pdf 1
unutturduğu kimseler gibi de olmayın! İşte onlar fasıkların ta kendileridir! Cehennemlikler ile cennetlikler bir olmaz! Cennetlikler 1
uydurma hadisler 1
www.musluman.biz 1
ya iyiliği emreder ve kötülüğü yasaklarsınız! Ya da Allah Kendi indinden bir azap gönderir ki 1
zulmetmekten veya zulme uğramaktan 1
âilem ve malım hakkında senden af ve âfiyet dilerim.Allahım!Ayıplarımı gizle ve beni korkularımdan emin kıl.Allahım!Beni önümden 1
âlemlerin Rabbi Allah içindir.O'nun ortağı yoktur.Ben bununla emrolundum ve ben müslümanlardanım.Allahım!Melik sensin 1
ücretsizdir. Sadece Dualarınızı Bekliyorum 1
ücretsizdir. Sadece Dualarınızı Bekliyorum بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَبَعْدُ Gayemiz Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor: “İçinizden hayra çağıran 1
ücretsizdir. Sadece Dualarınızı Bekliyorum وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (86) 86) Bir selamla selamlandığınız zaman ondan daha güzeliyle selamlayın veya onunla karşılık verin. Muhakkak ki Allah her şeyi hakkıyla hesaplayandır. (en-Nisa Suresi 86 ayet) "EY INSANLAR!SELÂMI YAYINIZ 1
İbn-i Mâce 1
İbn-i Mâce (h.925). "Allahım!Sapıklığa düşmekten veya düşürülmekten 1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullahi Ve Berekatuhu SAYFA VE GRUPLARIMIZA DAVETLİSİNİZ 1
CREATOR
SHOW DETAILS
up-solid down-solid